SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 12. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (»Narodne novine« broj 23/14) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13), načelnik Općine Lopar, 15. svibnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Lopar u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2014. godine.

Motriteljsko - dojavna služba predstavlja operativni plan Općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara za 2014. godinu.

Članak 2.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini (»Narodne novine« broj 23/14), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 10.00 do 20.00 sati.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavlja do 2 osmatrača. Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum, ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) mjeseci.

Članak 4.

Služba na Mačevu vrhu mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgova

rajućim sustavom za dojavu požara, popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).

Članak 5.

Služba na Mačevu vrhu dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Lopar i dijela otoka Raba, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 6.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 7.

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar, na broj telefona 775 - 175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 359 - 112.

Članak 8.

Odluka o osnivanju Motriteljsko - dojavne službe objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1. lipnja 2014. godine.

Klasa: 023-03/14-02/01

Ur. broj: 2169/02-02/14-01

Lopar, 15. svibnja 2014.

Načelnik Općine Lopar

mr. sc. Alen Andreškić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr