SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 28. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o porezu na korištenje javnih površina

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje porezni obveznik, porezna osnovica i visina poreza na korištenje javne površine, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

Članak 2.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 3.

Javnom površinom u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Lopar odnosno površine kojima upravlja Općina Lopar na kojima nadležno tijelo dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 4.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru prostora koji se koristi, s time da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

Članak 5.

Visina poreza zavisi o namjeni, vremenu i lokaciji korištenja javne površine i iznosi temeljem procjene Općine Lopar:

- 3% na procjenu zemljišta (okućnice, vrtova, parkirališta) po metru kvadratnom

- Na javnim površinama cijena za kiosk 1.600,00 kn/m2, za terase 320,00 kn/m2 uz uvećanje za 30% za natkrivene terase, a za natkrivene i bočno zatvorene terase uz uvećanje od 50%.

Članak 6.

Odbor za javne površine može predložiti smanjenje početne cijene i do 30% u cilju poticaja novih djelatnosti, u cilju promoviranja autohtonih proizvoda, otočnog proizvoda, hrvatskog proizvoda, deficitarne ponude za određeno područje ili zbog izvanrednih okolnosti ako se za određeno područje procijeni smanjenje gospodarske aktivnosti.

Članak 7.

Odbor za javne površine za kioske, montažne objekte koji se postavljaju na javnim površinama za razdoblje duže od tri godine može kao početnu cijenu predložiti cijenu manju do 50% za prve tri godine.

Članak 8.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o korištenju javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljim Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o korištenju javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 9.

Porez na korištenje javne površine plaća se:

- u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza za iznose manje od 10.000,00 kuna i

- u jednaka 2 mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 10.000,00 kuna s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja i druga rata dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

Članak 10.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Lopar, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Lopar ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane kao i političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Lopar prema odluci Općinskog načelnika.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/14-09

Lopar, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr