SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području općine Lopar za
razdoblje od 2014. do 2016. godine

Članak 1.

Donosi se srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Lopar za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati sljedeće koncesije:

1.Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lopar

-planirani broj koncesija: 2 koncesije (u 2014.godini),

-rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 1.000,00 kn,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/09, 44/10).

2.Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz putnika cestovnim vlakom (relacija: Goli otok)

-planirani broj koncesija: 1 koncesija (u 2014.godini),

-rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 3.000,00 kn,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 82/13), Odluka o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11).

3.Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebnih poslova na području Općine Lopar

-planirani broj koncesija: 2 koncesije (u 2015.godini),

-rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 3.000,00 kn,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o grobljima Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/ 09).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-04

Lopar, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=886&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr