SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA LOPAR

4.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području Općine Lopar
za 2014. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar planira u 2014. godini dati sljedeće koncesije:

1.Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

. Planirani broj koncesija: 2

. Rok davanja koncesije: 3 godine

. Procijenjena godišnja naknada po koncesiji:
1.000,00 kuna

2.Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA
CESTOVNIM VLAKOM

(relacija: Goli otok)

. Planirani broj koncesija: 1

. Rok davanja koncesije: 5 godina

. Procijenjena godišnja naknada: 3.000,00 kuna.

-pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09, 44/10), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 82/13), Odluka o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/014-03

Lopar, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=886&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr