SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/13) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o naknadi za razvoj Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10, 23/11) u daljnjem tekstu: Odluka;

u članku 2. dodaju se točke 5., 6., 7., 8. i 9. koje glase:

»5.otkup zemljišta za pristupni put prema pročišćivaču

6.izgradnja odvodnje otpadnih voda radne zone Sorinj

7.oprema za obavljanje vodne djelatnosti odvodnje

8.otkup zemljišta za proširenje pročišćivača

9.projektna dokumentacija za dogradnju i sanaciju pročišćivača Kaštelina«

Članak 2.

U članku 3. stavka 2. brišu se riječi »javne odvodnje«.

Članak 3.

U članku 4. Odluke; uz KTD Lopar Vrutak d.o.o. dodaje se:

»ili njegov pravni slijednik«.

Članak 4.

U članku 5. u stavcima 1. i 4. Odluke dodaju se uz KTD Lopar Vrutak d.o.o. riječi:

»ili njegovog pravnog slijednika«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. Odluke; uz KTD Lopar Vrutak d.o.o. dodaju se riječi:

»ili njegov pravni slijednik«.

Članak 6.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od objavljivanja.

Klasa: 011-03/14-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/14-06

Lopar, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=886&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr