SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
OPĆINA PUNAT

3.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2014. GODINI

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2014. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2014. god., u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11
Ur. broj: 2142-02-01-13-7
Punat, 20. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=51521&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr