SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINI PUNAT
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

Članak 2.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/13) predviđeno je ukupno 16 radnih mjesta, od kojih je 11 popunjeno.

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u proračunu Općine Punat za 2014. godinu u Odjelu se planira prijam:

1. 2(dva) službenika srednje stručne spreme na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavati će se sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-14-1

Punat, 13. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr