SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
GRAD OPATIJA

1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Opatije donosi

PLAN
prijma u službu za 2014. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima te u Jedinici za unutarnju reviziju Grada Opatije na dan donošenja Plana te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2014. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V - vježbenici.

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/13-01/18

Ur. broj: 2156/01-03/01-14-3

Opatija, 13. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr