SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 1. Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09 i 13/13, Gradonačelnik Grada Krka, 13. siječnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Grada Krka
u Skupštinu Ponikve voda d.o.o.

I.

Za predstavnika Grada Krka u Skupštinu Ponikve voda d.o.o. imenuje se Darijo Vasilić, prof., gradonačelnik Grada Krka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-02/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-14-4

Krk, 13. siječnja 2014.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=877&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr