SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

49.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 48/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 54/10) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Skrad za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/12) u članku 2. iznos »8.000,00« zamjenjuje se iznosom »8.300,00«.

Članak 2.

U članku 4. iznos »879,12« zamjenjuje se iznosom »727,27«, a iznos »87,91« zamjenjuje se iznosom »72,73«.

Članak 3.

U članku 5. iznos »3.604,40« zamjenjuje se iznosom »4.436,35«, iznos »879,12« zamjenjuje se iznosom »800,00«, iznos »879,12« zamjenjuje se iznosom 727,27», a iznos »2.637,36« zamjenjuje se iznosom »2.254,55«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/12-01/5

Ur. broj: 2112/04-12-01-02

Skrad, 31. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51311&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr