SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

46.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13.) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad
u vatrozaštiti za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 2. Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/12) iznos »183.000,00« zamjenjuje se iznosom »100.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/12-01/3

Ur. broj: 2112/04-12-01-02

Skrad, 31. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51311&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr