SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

126.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/09), članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 47. stavka 3. točka 12. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), na prijedlog Upravnog vijeća Lošinjskog muzeja, Mali Lošinj, Ur. broj: LM 682/2013 od 24. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja,
Mali Lošinj

I.

Zrinka Ettinger Starčić, dipl. arh., imenuje se ravnateljicom Lošinjskog muzeja, Mali Lošinj, na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove odluke počinje 1. 1. 2014. godine.

III.

Ova odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/13-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 31. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=10005&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr