SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

98.

Temeljem članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/12) članak 19. mijenja se i glasi:

»Za nepredvinene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrnena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredvinene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Proračunska zaliha za 2013. godinu utvrnuje se u iznosu od 10.000 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/15

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-7

Baška, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr