SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

93.

Temeljem članka 56. stavak 2. koncesijama («Narodne novine« broj 143/12) i članka 29. Statuta Općine Baška («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija za 2014. godinu

I.

U skladu s odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10, 28/13), utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2014. godinu.

II.

Općina Baška za dodjelu koncesija iz područja komunalnih djelatnosti, za koje su ugovori istekli tijekom 2013. godine, planira provesti odgovarajuće postupke i dodijeliti ih na petogodišnje razdoblje, kako slijedi:

1.Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Broj koncesija: 1
Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2014.- 2019.).
Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.
Pravna osnova za davanje koncesija:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 38/09-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12),
- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10, 28/13),
- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12).

2.Koncesija za obavljanje pogrebnih usluga - prijevoz pokojnika.
Broj koncesija: 1
Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2014. - 2019.).
Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn (10% od bruto ostvarenih prihoda).
Pravna osnova za davanje koncesija:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 38/09-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12),
- Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10, 28/13),
- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/ 12).

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje povjerava dodjelom koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske« županije 45/08, 32/10, 28/13) i Zakonom o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

IV.

Dodjelom koncesija iz točke II. prestaje i potreba razmatranja donošenja srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, jer se isto, izvan koncesija koje se dodjeljuju temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 45/08, 32/10, 28/13), ne planira.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/15

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-24

Baška, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr