SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

88.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2014. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 3.760.647,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

.komunalni doprinos u iznosu od 1.954.647,00 kuna

.prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 730.000,00 kuna

.donacije u iznosu od 341.000,00 kuna

.prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 650.000,00 kuna

.ostali posebni prihodi u iznosu od 85.000,00 kuna

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 3.760.647,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/15

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-19

Baška, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr