SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA BAŠKA

82.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

IV. izmjene i dopune Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 5/13, 17/13, 35/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 5.720.926,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 5.720.926,00 kn.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/15

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-13

Baška, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10007&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr