SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

84.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj. 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 6. sjednici održanoj dana 17. 12. 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o izradi III. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o izradi III. ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/13, 40/13) u članku 2. iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

»- potrebno je izvršiti korekcije grafičkih dijelova sa promjenama granica lučkih područja na području Grada Novi Vinodolski.«

Članak 2.

U članku 4. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Po zahtjevu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski planirani broj od 60 vezova u obuhvatu planiranog dijela luke otvorene za javni promet na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom nije dovoljan za mogućnosti u obuhvatu ovog dijela luke koji po svojim prostornim mogućnostima može primiti veći broj brodica, a također je potrebno izmijeniti odnosno proširiti područje obuhvata ove luke i u tom smislu izvršiti korekcije u grafičkim dijelovima Plana. Također je od strane Županijske lučke uprave Novi Vinodolski dostavljen zahtjev kojim se traže izmjene granica lučkih područja na području Grada Novi Viodolski te je potrebno izvršiti korekcije grafičkih dijelova sa promjenama granica luka otvorenih za javni promet na području Grada Novi Vinodolski.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr