SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

83.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 6. sjednici održanoj dana 17. 12. 2013. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalnih objekata i uređaja
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2014. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

PRIHOD PLAN

Komunalna naknada 5.923.000,00

Zakup javne površine 900.000,00

Prekršajne kazne 50.000,00

UKUPNO 6.873.000,00

Članak 3.

Za potrebe održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa i iznosu od 5.693.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*


Članak 4.

Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.180.000,00 kn utrošit će se za potrebe djelatnosti vatrogastva, koji je prikazan u Programu zaštite okoliša od požara.

Članak 5.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje, vršit će se u obujmu i dinamici koji odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik dužan je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2014. godine.

Članak 7.

Ovaj program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

Klasa: 363-02/13-01/41

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr