SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

75.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćen tekst) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 6/13, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
o radu Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 13/13, 36/13) članak 41., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-03-13-01-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10008&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr