SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
OPĆINA ČAVLE

72.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 28/10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 06/13, 13/13, 28/13, 43/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 27. prosinac 2013. donosi

ODLUKU
o izmjeni odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (SN PGŽ 30/10) u članku 2., u podstavku RADNO MJESTO KOEFICIJENT, točka 2 dopunjuje se s nazivom radnog mjesta i glasi:

»2. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove 2,40«

Iza točke 2. dodaje se točka 2.1. i glasi:

»Stručni suradnik za prostorno planiranje i komunalne poslove«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2170-03-13-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=10008&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr