SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine« br. 18/13) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

PRORAČUN I PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Članak 1.

Proračun i Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2014. do 2016. godine sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna i Projekcija proračuna Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja kako slijedi:

PRORAČUN I PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE KLANA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu i Projekcijama proračuna Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 4.

Proračun i Projekcije proračuna Općine Klana za razdoblje od 2014. do 2016. godine stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-01/13-01/55

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr