SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

121.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE
o stipendiranju studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 40/07, 43/09, 6/10, 36/ 12)

-u članku 14. mijenjaju se stavak 3 i 4 i glase kako slijedi:

»Korisnik stipendije koji ne uspije redovno upisati narednu godinu zbog bolesti u obitelji, smrti u obitelji, lošeg socijalnog stanja obitelji ili trudnoće, može zatražiti zbog navedenih razloga mirovanje stipendije u vremenskom periodu od jedne godine i to jednom tijekom korištenja stipendije.

Gradonačelnik može zbog razloga navedenih u prethodnom stavku odobriti mirovanje stipendije iznimno i drugi put u trajanju od jedne godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/13-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr