SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

120.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/ 09, 153/09, 143/12) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta k.č.br. 3597, zk.ul. 1248 k.o. Mali Lošinj - grad, koji dio na »Prijedlogu Parcelacije« i »Prijedlogu oformljenja građevinske parcele« izrađenom od »GEO - KOM« d.o.o. za geodetske usluge Duga Resa od 29. 11. 2013. god. dobiva novu oznaku k.č.br. 3597/2 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 33 m2, i pripaja se k.č.br-u 2287/1 k.o. Mali Lošinj - grad; budući da predmetni dio čestice u naravi ne predstavlja javno dobro već okućnicu kuće sagrađene na k.č.br. 2287/ 1 k.o. Mali Lošinj - grad.

»Prijedlog Parcelacije« i »Prijedlog oformljenja građevinske parcele« izrađeni od »GEO - KOM« d.o.o. za geodetske usluge Duga Resa od 29. 11. 2013. god. sastavni su dijelovi ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Malog Lošinja na davanje suglasnosti na Parcelacijski elaborat koji će se sačiniti na temelju čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/13-01/72

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr