SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

118.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/ 09, 153/09, 143/12) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta č. zem. 5967/1 k.o. Unije (nova k.č.br. 8040 i dio k.č.br. 8039), koji dio je na »Skici lica mjesta« izrađenom od stalnog sudskog vještaka geodeta Denisa Jurkovića, dipl. ing. geod. od 13.12.2005. god. označen slovima A-B-C-D-I i K-L-L' u predmetu Općinskog suda u Malom Lošinju, posl. br. P- 296/98, odnosno u »Situaciji postojećeg stanja s uklopom gruntovnog plana« sačinjenom po ovlaštenom geodetu Igoru Mršiću, dipl. ing. geod. od 5. 8. 2013. god. i označene žutom bojom, u površini od 22 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja kuću i okućnicu kuće sagrađene na č.zgr. 116/2 i č.zem. 157 k.o. Unije.

»Skica lica mjesta« od 13. 12. 2005. god. i »Situacija postojećeg stanja s uklopom gruntovnog plana« od 5. 8. 2013. god. sastavni su dijelovi ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja na davanje suglasnosti na Parcelacijski elaborat koji će se sačiniti na temelju čl. 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 932-01/13-01/31

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr