SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

116.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/ 13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu za slijedeće djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-održavanje javnih površina

-parkovno uređenje javnih površina

-odvodnja oborinskih voda

-održavanje groblja

-prijevoz vode i javni izljevi

-održavanje fontana i urbane opreme

-održavanje obale

-održavanje javne rasvjete

-održavanje prometne signalizacije

-održavanje nerazvrstanih cesta

-obavljanje deratizacije i dezinsekcije

-obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Poslovi će se odraditi u slijedećem opsegu:

Javna rasvjeta- plaćanje utroška el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavnje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj uključuje:

Tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih Poljanu, Ćunski,Raskršće Veli- Mali; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 3x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 184 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima ( klupa i košarica).

Održavanje fontana od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj uključuje:

Sanaciju manjih kvarova i čišćenje ( brušenje i poliranje) dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno.

Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres -Mali Lošinj uključuje:

Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

I.kategorija 5 do 7 puta tjedno, II kategorija 2-3 x tjedno,III kategorija 1x tjedno do 2x mjesečno.

Mali Lošinj I 48.653m2- u sezoni se čisti jednom dnevno, od čega 13.012 m2 dva puta dnevno, a u periodu van sezone čisti se po rasporedu II kategorije( Obala Priko i poprečne ulice,D. Skopinića,Riva L:kapetana i poprečne ulice, Vladimira Gortana, Trg RH,B. Vidulića, Sv. Marije, J. Kašmana, Bočac, Zagrebačka, G. Garibaldi, O.Ostromana, D. Bričina, G. Bričina, Del Conte Giovani, Trg. žrtava fašizma, Studenac, Brdina, Matice Hrvatske, Š.K.Kozulića, Omladinska, Čikat (šetnica).

Mali Lošinj II 10.849 m2 - u sezoni se čisti svaki dan, a van sezone ukupno 21.384 m2 2-3 puta tjedno (sv. Nikole, V. Craglietto, Kaštel, B.Milanovića, dio ul. S. Gopčevića, D. Kozulića, A. Haračića, M. Gupca, M. Martinolića, Osorska)

Mali Lošinj III 26.531m2- jednom tjedno do dva puta mjesečno ( M. Vidulića, Kalvarija, Bukovica, S. Radića, Dubovica, Veloselska, Jamina, Sv. Martin, Gravot, Malin, Vršak, B. Caponija, Nova riva)

Strojno čišćenje:

Mali Lošinj I kategorija- svaki dan 16.330 m2 ( Riva Priko, Riva l. kapetana, Lošinjskih brodograditelja, Zagrebačka ul, Sv. Marije ) II kategorija- dva puta tjedno 11.144 m2 ( Velopin, Vresikovo, Čikat kod spomenika i igralište, Bočac , III kategorija jednom tjedno 29.123 m2 ( obilaznica od spomenika do Kadina, S. Radića, B. Milanovića, Istarska, Creska, Poljana, Zagazinjine)

Veli Lošinj I 4.770 m2 čiste se po rasporedu I kategorije (O. M. Tita, Trg ispred gl. crkve, Trg ispred ribarnice, Trg ispred crkve Sv. Marije, V. Nazora, Podjavori market, Rovenska od br. 6-31)

Veli Lošinj II 2.570m2 čiste se po rasporedu II kategorije (V. Gortana od br. 1- 25, V. Gortana od br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k. br. 13, šetalište od crkve do groblja)

Veli Lošinj III 6.960m2 čiste se po rasporedu III kategorije (V. Nazora od k. br. 35 do 48, Kaciol-Derma-Bgz do k. br. 34, Kaštel- Slavojna- samoposluga, Slavojna- Imp. do k.br. 27,Šestavine od k. br. 13 do Punte, od crkve do Ribarske kolibe, autobusna stanica, autobusna stanica-kružni tok, donje parkiralište)

Veli Lošinj strojno čišćenje 12.621 m2 II kategorija ( O. M.Tita, Trg ispred ribarnice, V. Nazora i Trg. ispred crkve sv. Marije, Podjavori- market, V. Gortana k.br. 1-25, V. Gortana k.br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k.br. 13, V. Nazora k.br. 35-48, Kaštel-Slavojna-samoposluga, Slavojna- Imp. Do k.br. 27, Šestavine od k.br.13- Punte, autobusna stanica, autobusna stanica- kružni tok, O. Hrgovića, donje parkiralište.

Nerezine I 4.380 m2 čiste se po rasporedu I kategorije ( O.N.Pomoraca,Trg Studenac, Spinčićeva,Ul.oslobođenja)

Nerezine II 4.157 m2 čiste se po rasporedu II kategorije ( Rapoča- do crpne st.,Magdalenska, V. Nazora, Istarska)

Nerezine III 2.383 m2 čiste se po rasporedu III kategorije ( parkiralište)

Osor I 2599 m2 čiste se po rasporedu I kategorije ( Veliki i mali trg, autobusna stanica, šetnica uz D-100)

Osor II 1668 m2 čiste se po rasporedu II kategorije ( zapadna- istočna gradska vrata, groblje do Sv. Petra, konoba Bonif.- Sv. Petar)

Artatore i Ćunski III 8.854m2 obuhvaća ulice naselja i čisti se po rasporedu III kategorije

Unije II 8.066m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju ( Riva i gat, od crkve do rive i okoliš)

Susak II 8.593m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat do škole, od rive do crkve)

Ilovik II 12 634m2 čisti se po rasporedu II kategorije ( od crkve do rive i obala)

Održavanje obale obuhvaća:

a) sa komunalnim društvom Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj iznos od 320.000,00 kn

* Djelatnost čišćenja plaža obuhvaća slijedeće pravce

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 1. 6. do 1. 9. 4x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Uvala Osiri- od 01.06. do 01.09.4 x mjesečno

Vila Diana-glavna plaža-ispod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište- Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki drugi dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od 1. 6. do 1. 9. svaki drugi dan.

b) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 520.000,00 kn odnosi se na :

čišćenje plaža (podmorje) 30.000,00 kn

Sanacija zida na Valdarkama 30.000,00 kn

Sanacija sunčališta Lipa 180.000,00 kn

nasipavanje Čikata plaža 30.000,00 kn

sanacija ulazne plaže Artatore 10.000,00 kn

sanacija plaže rizlom Artatore 10.000,00 kn

postavljanje tuša na Ulu 15.000,00 kn

uređenje ostalih plaža 180.000,00 kn

održavanje skala i tuševa: 20.000,00 kn

ostalo:15.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 760.000,00 kn odnosi se na:

sanaciju mola u uvali Lučica 150.000,00 kn

održavanje plutajućih brana 10.000,00

dobava nove brane Ilovik i uvala Bok Susak 30.000,00

Plaža Rapoća Nerezine 30.000,00 kn

strojno uređenje triju plaža Artatore s vađenjem kamenih blokova-20.000,00

Ilovik: Nasipavanje plaže pijeskom 10.000,00 kn

Unije: sanacija obalnog puta u duljini 30 m 60.000,00 kn

Skale i rukohvati, oprema 100.000,00 kn

Utrošak vode na plažama 25.000,00 kn

Čišćenje plaža po ugovorima 300.000,00 kn

Ostalo 25.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta:

-Sanacija i asfaltiranje povjereno izvršitelju GPKrk odnosi se na:

Mali Lošinj -Malin (90 m2 35.000,00kn), Kalvarija(60 m2 17.000,00 kn), Vrtić (120 m2 37.000,00kn), udarne rupe 8.000,00 kn

Veli Lošinj(market 23.000,00 kn),

Nerezine-( udarne rupe 20.000,00kn ) Sv. Jakov (iza škole 31.000,00 kn)

Artatore- zavoj (75 m2 25.000,00 kn), naselje (70 m2 24.000,00 kn) udarne rupe (35 m2 15.000,00 kn)

- Stavka obuhvaća zimsko održavanje 15.000,00 kn

- Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva).

- Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga do.o. za područje Grada Malog Lošinja.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na Program održavanja oborinskih kolektora ,tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m ( 3x godišnje) i vanredno održavanje ( velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

DDD I VHS usluge izvršava Veterinarska stanica Rijeka i Dezinsekcija Crikvenica, mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo.

Održavanje groblja putem komunalnog društva Komunalne usluge Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

* Održavanje javnih površina:1.000.000,00 kn

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge planirani je iznos od 380.000,00 kn i odnosi se na:

Mali Lošinj Nova obala 60.000,00

Gravot- podest za kontejnere 30.000,00

Veli Lošinj: staza prema Rovenskoj 35.000,00 kn

Nerezine: uređenje parkinga kod groblja (financiranje LU)

Rampa kod marketa 6.000,00 kn

sanacija zida Podgora13.000,00 kn

Klarići- jalovina 10.000,00 kn

Belej:sanacija puteva 20.000,00 kn

Upojni bunar Kačićev15.000,00 kn

Artatore: betoniranje podesta za kontejnere 16.000,00

održavanje bijele ceste prema asfaltiranoj Ćunski-aerodrom

tampon10.000,00

tampon kod Pastoralnog centra 10.000,00 kn

uređenje parkirališta na ulaznoj plaži (financiranje LU)

Kandija: sanacija oba prilaza jalovinom 10.000,00 kn

Betoniranje podesta između dva mola 20.000,00 kn

Osor: tamponiranje parkirališta

Punta Križa: betoniranje podesta za kontejnere 15.000,00 kn

Slaganje gromača 30.000,00 kn

Ustrine: tamponiranje bijele ceste 10.000,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 20.000,00kn

Ostalo nenavedeno popravak staza i gromača :50.000,00 kn

a) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 620.000,00 kn i odnosi se na:

Građenje kamenom:Veli Lošinj- sanacija V. Gortana 32.000,00 kn

Kamenarski radovi:Mali Lošinj- Matije Gupca 57.000,00 kn

Predjel Gravot 14.000,00 kn

Veli Lošinj- Rovenska 60.000,00 kn

Susak: sanacija puta kod Guvna 3.000,00 kn

Sanacija puta od Rive do Zvana 40.000,00 kn

Sanacija puta G. Selo k.br.579-581 30.000,00 kn

Ilovik: sanacija javnih površina kod bočališta 30.000,00 kn

betoniranje tri dionice 42.000,00 kn

betoniranje podesta na predjelu Sakatur 8.000,00 kn

Veli Lošinj: nastavak maslinarskog puta 50.000,00 kn

Sanacija Gortanove ul.150.000,00 kn

Bravarski radovi: 130.000,00 kn

Akcije MO: Nabavka materijala Unije betoniranje jp. K.br. 152, * 4000

Ilovik sanacija puteva Sv. Jakov- put Lanena

Kandija- javne površine

Ostalo:31.000,00 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja putem ugovora.

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

Klasa: 363-01/13-01/84

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Program održavanja objekata   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=116
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr