SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

110.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/ 13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 53/12 i 29/13) u članku 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se slijedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Poslovi će se odraditi u slijedećem opsegu:

Javna rasvjeta- plaćanje utroška el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostaliha radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavnje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO 10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.

Održavanje zelenih površina od strane komunalnog društva uključuje:

Tekuće održavanje zelenih površina u Malom Lošinju 6.256 m2 , okolna mjesta 3.899 m2 i sadnju novih Priko, i Osor ; košenje travnatih površina Mali Lošinj 41.308 m2 3x godišnje i okolna mjesta 55. 804 m2 2x godišnje i održavanje prohodnosti pješačkih staza 184 km i šetnica lungomare 41 km, predviđa dva godišnja prohoda cjelokupne dužine.

Održavanje fontana od strane komunalnog društva uključuje:

Sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno u sezoni i jednom mjesečno van sezone.

Čišćenje javnih površina od strane komunalnog društva uključuje:

Pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina s kategorizacijom:

I.kategorija 5 do 7 puta tjedno, II kategorija 2-3 x tjedno,III kategorija 1x tjedno do 2x mjesečno.

Mali Lošinj I 48.653m2- u sezoni se čisti jednom dnevno, od čega 13.012 m2 dva puta dnevno, a u periodu van sezone čisti se po rasporedu II kategorije( Obala Priko i poprečne ulice,D. Skopinića,Riva L:kapetana i poprečne ulice, Vladimira Gortana, Trg RH,B. Vidulića, Sv. Marije, J. Kašmana, Bočac, Zagrebačka, G. Garibaldi, O.Ostromana, D. Bričina, G. Bričina, Del Conte Giovani, Trg. žrtava fašizma, Studenac, Brdina, Matice Hrvatske, Š.K.Kozulića, Omladinska, Čikat (šetnica).

Mali Lošinj II 10.849 m2 - u sezoni se čisti svaki dan, a van sezone ukupno 21.384 m2 2-3 puta tjedno (sv. Nikole, V. Craglietto, Kaštel, B.Milanovića, dio ul. S. Gopčevića, D. Kozulića, A. Haračića, M. Gupca, M. Martinolića, Osorska)

Mali Lošinj III 26.531m2- jednom tjedno do dva puta mjesečno ( M. Vidulića, Kalvarija, Bukovica, S. Radića, Dubovica, Veloselska, Jamina, Sv. Martin, Gravot, Malin, Vršak, B. Caponija, Nova riva)

Strojno čišćenje:

Mali Lošinj I kategorija- svaki dan 16.330 m2 ( Riva Priko, Riva l. kapetana, Lošinjskih brodograditelja, Zagrebačka ul, Sv. Marije ) II kategorija- dva puta tjedno 11.144 m2 ( Velopin, Vresikovo, Čikat kod spomenika i igralište, Bočac , III kategorija jednom tjedno 29.123 m2 ( obilaznica od spomenika do Kadina, S. Radića, B. Milanovića, Istarska, Creska, Poljana, Zagazinjine)

Veli Lošinj I 4.770 m2 čiste se po rasporedu I kategorije (O. M. Tita, Trg ispred gl. crkve, Trg ispred ribarnice, Trg ispred crkve Sv. Marije, V. Nazora, Podjavori market, Rovenska od br. 6-31)

Veli Lošinj II 2.570m2 čiste se po rasporedu II kategorije (V. Gortana od br. 1- 25, V. Gortana od br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k. br. 13, šetalište od crkve do groblja)

Veli Lošinj III 6.960m2 čiste se po rasporedu III kategorije ( V. Nazora od k. br. 35 do 48, Kaciol-Derma-Bgz do k. br. 34, Kaštel- Slavojna- samoposluga, Slavojna- Imp. do k.br. 27,Šestavine od k. br. 13 do Punte, od crkve do Ribarske kolibe, autobusna stanica, autobusna stanica-kružni tok, donje parkiralište)

Veli Lošinj strojno čišćenje 12.621 m2 II kategorija ( O. M.Tita, Trg ispred ribarnice, V. Nazora i Trg. ispred crkve sv. Marije, Podjavori- market, V. Gortana k.br. 1-25, V. Gortana k.br. 26 do crkve sv. Josipa, Šestavine do k.br. 13, V. Nazora k.br. 35-48, Kaštel-Slavojna-samoposluga, Slavojna- Imp. Do k.br. 27, Šestavine od k.br.13- Punte, autobusna stanica, autobusna stanica- kružni tok, O. Hrgovića, donje parkiralište.

Nerezine I 4.380 m2 čiste se po rasporedu I kategorije ( O.N.Pomoraca,Trg Studenac, Spinčićeva,Ul.oslobođenja)

Nerezine II 4.157 m2 čiste se po rasporedu II kategorije ( Rapoča- do crpne st.,Magdalenska, V. Nazora, Istarska)

Nerezine III 2.383 m2 čiste se po rasporedu III kategorije ( parkiralište)

Osor I 2599 m2 čiste se po rasporedu I kategorije ( Veliki i mali trg, autobusna stanica, šetnica uz D-100)

Osor II 1668 m2 čiste se po rasporedu II kategorije ( zapadna- istočna gradska vrata, groblje do Sv. Petra, konoba Bonif.- Sv. Petar)

Artatore i Ćunski III 8.854m2 obuhvaća ulice naselja i čisti se po rasporedu III kategorije

Unije II 8.066m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju ( Riva i gat, od crkve do rive i okoliš)

Susak II 8.593m2 čisti se po rasporedu za II kategoriju (Riva i gat do škole, od rive do crkve)

Održavanje obale:

I. Čišćenje plaža,obale i uvala od strane komunalnog društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj doo iznos od 250.000,00 kn odnosi se na pravce :

Porto Šešula-Cuanguski-Mala Draga-Vela Draga-Sunfarn-Krivica-Balvanida-Pijeski od 01.06. do 01.09. svaki drugi dan

Javorna-Kriška-Jamna-Trasorka-Mrtvaška od 01.06. do 01.09. dva puta mjesečno

Koludarac-Bocca Falsa,Murter-vala Inglese-Zabodarski I-II-III-uvala zadnja-Bocca vera od 01.06. do 01.09. tjedno jednom

Bocca vera-Liski-Liska slatina-Studenčić 01. 06. do 01.09. 4x mjesečno

Most Privlaka-Privlaka-Kadin-Zagazinjine-zag.Žalić,- Bojčić-Sv.Martin-M.Valdarke-Valdarke-Riva Valdarke- Val d škure-hotel Punta od 01.06.do 01.09. svaki drugi dan

Uvala Osiri- od 01.06. do 01.09.4 x mjesečno

Vila Diana-glavna plaža-ispod hotela Bellewue-hotel Alhambra-spomenik A.Haračić-željezničko odmaralište- Lanterna od.01.06.do 01.09.svaki drugi dan

Villa Diana- Njemačko groblje-Kredo-Srebrna uvala- Zlatna uvala-Velopin-benzinska od.01.06.do01.09. svaki drugi dan

II. Održavanje obale- usluge tekućeg i investic. održavanja sa Lošinj uslugama d.o.o. u iznosu od 988.800,00kn, a odnosi se na:

Sanacija molića Čikat - Hygea 50.000,00 kn

Sanacija zida u uvali Katran 27.033,35 kn

Sanacija zida kod mola Apostoli 58.266,00 kn

Sanacija stepenice kod vile Dijane 5.000,00 kn

Sanacija stepenica kod Hortenzije 7.528,75 kn

nasipavanje Čikata plaža 31.312,50 kn

sanacija staze Artatore 30.556,12kn

sanacija mola u Punta Križi, uvala Pogana 93.364,75 kn

sanacija u uvali Val de Skura 2.995,50 kn

sanacija u uvali Valdarke 20.909,75 kn

Sanacija punta Slatina 7.687,75 kn

uređenje plaža Kadin 63.235,81kn

uređenje plaža Bojčić 15.330,50 kn

uređenje plaža Mirna- Nerezine 4.725,00 kn

uređenje plaže Osiri 45.000,00 kn

sanacija mola na Čikatu Hygea 18.000,00 kn

sanacija šetnice Nerezine- Tifon 470.000,00 kn

Sunčalište Rovenska 2.000,00 kn

Staza na Zagazinjinama 3.000,00 kn

Zagazinjine-prilaz moru 14.000,00 kn

održavanje skala i tuševa: 18.854,22kn

III. Grad Mali Lošinj putem povjeravanja komunalnih poslova iznos od 283.100,00 kn, a odnosi se na:

- Susak- izvršitelj Građevinarstvo Matijašec

Sanacija obale 29.000,00 kn

- Susak,Rovenska,Osor: izvršitelj Obrt za prijevoz putnika i robe morem

Postavljanje i održavanje plutajućih brana uvala 41.437,50 kn ( 2012 i 2013)

- Artatore- izvršitelj Brdo Kušć d.o.o.

postavljanje tuša kod suhe marine (prokop i cijevi cca 40m) i strojno uređenje triju plaža s vađenjem kamenih blokova- 31.472,25 kn

- Ilovik - sanacija obale 32.500,00 kn

- Mali Lošinj- Sv. Martin (stolarski radovi)izvršilac Dast d.o.o. 63.017,49 kn

-Sanacija šetnice prema moru- izvršilac Obrt Vidoš 85.662,50 kn

IV. Grad Mali Lošinj- ostalo 283.100,00 kn

- Skale i rukohvati, čekaonice za brod, oprema 200.000,00 kn

- Utrošak vode na plažama 33.000,00 kn

- nabavka sitne robe i usluge17.900,00 kn

- Ostalo( rad povjerenstava) 32.200,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta:

- Sanacija i asfaltiranje povjereno izvršitelju GPKrk odnosi se na:

Mali Lošinj- Zagrebačka 400 m2 86.000,00 kn

Mali Lošinj- udarne rupe 30 m2 17.000,00 kn

Nerezine- Karlićeva 720 m2 131.000,00 kn

Nerezine- Televrin 140 m2 42.000,00 kn

Nerezine- udarne rupe 20 m2 10.000,00 kn

Ostalo- nadzor 6.000,00 kn

- Regulacija prometa odnosi se na poslove s komunalnim društvom Lošinj usluge d.o.o i Pazigrad Rijeka ( provođenje sustava prometnog redarstva).

- Vertikalna i horizontalna signalizacija odnosi se na nabavku znakova i ostalog u signalizaciji i izvedbi poslova od strane Lošinj usluga do.o. za područje Grada Malog Lošinja.

Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine

Odvodnja oborinskih voda putem Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. odnosi se na

Program održavanja oborinskih kolektora, tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora 420 kom. i rešetki 231 m ( 3x godišnje) i vanredno održavanje ( velike oborinske vode); u Malom Lošinju, Velom Lošinju i Nerezinama.

DDD I VHS usluge izvršava Veterinarska stanica Rijeka i Dezinsekcija Crikvenica, mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo.

Održavanje groblja putem Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. obuhvaća održavanje čistoće putova i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih dijelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putovi).

Održavanje javnih površina

I. Putem obavljanja poslova Lošinj usluga do.o. u iznosu od 250.000,00 kn i odnosi se na:

Mali Lošinj

sanacija zidića na Čikatu kod CS 15.006,75kn

popravak suhozida Draga 20.236,18kn

tamponiranje ind. zona 16.592,12kn

sanacija puta Valdarke 13.691,00kn

sanacija zida njemačko groblje 2.865,00 kn

sanacija V. Craglietto i ost. 30.150,00 kn

Veli Lošinj: nogostup 17.000,00 kn

Nerezine:

sanacija zida Podgora 23.995,25kn

tamponiranje Klarići 6.655,00kn

Artatore: betoniranje staze ispod
suhe marine 20.397,75 kn

Ćunski: pokos na glavnoj cesti 15.000,00 kn

Belej: betoniranje Koromačno 25.288,75kn

Ustrine: tamponiranje bijele ceste 9.875,00 kn

Podesti za kontejnere: 24.800,00 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 2.250,00kn

Ostalo: 6.197,20 kn

II. Putem Vodovoda i čistoće d.o.o

sanacija deponija na Susku 31.250,00 kn

III. Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova iznos od 800.000,00 kn i odnosi se na:

Kamenarski radovi:Veli Lošinj- sanacija pijacala
ispred crkve 18.500,00 kn

Rovenska- popločenje 84.700,00 kn

Fugiranje površine u Kandiji 10.000,00 kn

Sv. Martin- popločenje javne površine 110.000,00 kn

Susak-put za Gornje selo 76.000,00 kn

Uređenje javnih površina ( 2012. G.) 42.985,82 kn

Bravarski radovi:rukohvati i ograde 150.000,00 kn

Stolarski radovi na javnim površinama 30.000,00 kn

Sanacije ulice Kaciol Veli Lošinj 86.600,00 kn

Sanacije javnih površina na Poljani 87.400,00 kn

Dovoz betona i ostalog mat. za radove
akcija građana na javnoj površini 60 .000,00

Ostalo:34.814,18 kn

Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja

Održavanje komunalne opreme sa komunalnim društvom i po potrebi ostalim zanatima za popravke urbane opreme.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/13-01/81

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr