SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

109.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/ 13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 53/12i 29/13) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 10. te glase:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.299.955,26 kn, od čega komunalni doprinos iznosi 5.899.407,70 kn, kapitalne pomoći RH 301.800,00kn , kapitalne donacije 22.000,00 kn , kapitalne pomoći PGŽ 98.617,40kn, višak u iznosu 253.041,18 kn, HBOR 1.500.000,00 kn, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 3.015.088,98 kn, vlastiti izvori u iznosu 210.000,00 kn.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/13-01/77

Ur.broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr