SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

74.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u kulturi i ostalim
djelatnostima u 2014. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2014. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tablici, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradonačelnik , na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tablici. Korisnici su dužni Gradonačelniku Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje).

Grad Kastav zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-13

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o financiranju javnih potreba   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr