SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Temeljem članaka 29. i 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 12. studenog 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o naknadama općinskog načelnika, općinskog
zamjenika, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se naknada za rad općinskog načelnika, općinskog zamjenika, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana te osoba koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana.

Članak 2.

Utvrđuje se naknada predsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana u neto iznosu od 1.600,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Utvrđuje se naknada potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana u neto iznosu od 800,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Vijećnik, općinski načelnik i općinski zamjenik imaju pravo na:

- naknadu u iznosu od 300,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća Općine Klana

- naknadu u iznosu od 150,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana

Članak 5.

Utvrđuje se naknada osobama koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednici radnih tijela te sjednici Općinskog vijeća u neto iznosu od 200,00 kuna po sjednici.

Članak 6.

Osobe koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem ove Odluke mogu biti upućene na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvu za što im pripada naknada prijevoznih troškova, dnevnica i naknada troškova smještaja u visini i na način kako je to propisano za službenike i namještenike Općine Klana.

Članak 7.

Danom primjene ove Odluke prestaje primjena Odluke o naknadama općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva Općine Klana, predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/47

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 12. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51217&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr