SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 391. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 17. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinske čestice 5 oznake KUĆA »E«
u vlasništvu Općine Kostrena

1. Općina Kostrena prodati će Vezmar Nenadu, OIB: 90866899591 iz Kastva, Brestovice 45/a, građevinsku česticu 5 oznake KUĆA »E« označenu u zemljišnim knjigama kao k.č.br. 5213 od 674 m2 z.k.ul 1995 k.o. Kostrena-Lucija.

2. Kupoprodajna cijena iznosi 80.000,01 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Kupoprodajnu cijenu kupac će platiti u roku od 30 dana.

Rok plaćanja je bitan sastojak ugovora.

Plaćeni garantni polog u iznosi 100.000,00 kuna uračunava se u ugovorenu cijenu prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Porez na kupoprodajnu cijenu nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac.

3. Općina Kostrena obvezuje se najpovoljnijem ponuditelju prenijeti Ugovorom Rješenje o uvjetima građenja.

4. Na temelju ove Odluke Općinska načelnica Općine Kostrena će u ime Općine Kostrena kao prodavatelja, s Vezmar Nenadom, OIB: 90866899591 iz Kastva, Brestovice 45/a, kao kupcem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-29

Kostrena, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51221&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr