SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju člana
Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena

Članak 1.

Članak 1. Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 13) mijenja se na način da pod brojem 4. umjesto »Alen Perušić (načelnik III. policijske postaje) - član treba stajati »Milan Cindrić (v.d. načelnika III. Policijske postaje Rijeka) - član«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-32

Kostrena, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51221&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr