SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« 10/97, 107/07), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 06/13, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23. 10. 2013. g. donosi

II. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i
obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ovim Programom financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 3.285.000 kn, a sa iznosom od 6.957.500 kn će se financirati izgradnja dječjeg vrtića.

Članak 2.

Plan raspodjele sredstava mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-03-13-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Marko Sobotinčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=10008&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr