SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju odredbe članka 76.st.4. Zakona o sportu (»Narodne novine« 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 06/03, 13/13,28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 23. 10. 2013. g. donosi

II. izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2013. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 4.383.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Općine Čavle za 2013. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-03-13-01-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Marko Sobotinčić, v.r.

Plan raspodjele sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. izmjene i dopune Programa javnih pot  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=10008&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr