SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119


59.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«) broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. 10. 2013. godine donosi

II. Izmjene i dopune
proračun Općine Čavle za 2013. i projekcije
za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2013. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 40.488.000 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2013. i
PROJEKCIJE za 2014. i 2015. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 40.488.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Čavle za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-03-13-01-4

Čavle, 23. 10. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ča  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=10008&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr