SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

141.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/ 13), Gradonačelnik Grada Rijeke je 21. listopada 2013. godine donio sljedeću

ODLUKU
o stavljanju izvan snage
Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
KD KOZALA d.o.o. Rijeka

Članak 1.
Stavlja se izvan snage Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD KOZALA d.o.o. Rijeka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/13).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/79-8

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 21. listopada 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51000&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr