SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 22. Srijeda, 5. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 8. stavak (3), članka 53, stav. prvi točka 10., članka 91. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« br. 144/12), članka 39. stav. drugi, članka 90. i 90 a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»N.N.« br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Vinodolska općina na temelju Odluke o objavi rezultata izbora za izbor načelnika i zamjenika načelnika Općine Vinodolska općina donosi

ODLUKU
O IZBORU I IMENOVANJU ZAMJENIKA
NAČELNIKA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

Za zamjenika načelnika Općine Vinodolske izabran je neposrednim izborima u II. izbornom krugu tajnim glasovanjem, na mandat od četiri (4) godine, za mandatno razdoblje 2013-2017.godine, kandidat za zamjenika BOŽIDAR ZUBČIĆ.

Članak 2.

Zamjenik načelnika zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Članak 3.

Općinski načelnik može sukladno sa Statutom općine povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga zamjeniku, koji je pri obavljanju povjerenih mu poslova dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga Zamjeniku ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 4.

Mandat novoizabranog zamjenika načelnika počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora Općinskog načelnika i zamjenika načelnika, tj. 5. lipnja 2013. godine.

Članak 5.

Odluka o izboru i imenovanju zamjenika načelnika stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/1
Ur. broj: 2107-03/13-01/19
Bribir, 5. lipnja 2013.

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
Anto Matković, dipl. iur.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=843&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr