SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 738.706,41 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

. HBOR 444.783,25 kuna

. Komunalni doprinos 178.231,40 kuna

. Opći prihodi 115.691,76 kuna


poz 107.08 Oborinska kanalizacije ulica Glušac Jurandvor 24.908,00


poz 107.65 Oborinska kanalizacija D102 - spoj kod diskonta 200.000,00


poz 107.88 Ponikve - kanalizacija ulica Glušac Jurandvor 202.500,00


poz 107.04 Oborinska kanalizacija ulica Kralja Zvonimira 99.371,25


poz 107.48 Ponikve - kanalizacija i vodovod ulica K.Zvonimira 178.231,40


poz 107.51 Ponikve- odvodnja naselja Jurandvor 14.497,37


poz 107.52 Ponikve- odvodnja naselja Batomalj 14.290,28


poz 107.53 Ponikve- odvodnja naselja Draga Bašćanska 4.908,11


Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-6

Baška, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10007&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr