SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O RASPOREDU REZULTATA I NAČINU
POKRIĆA MANJKA PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Baška za 2012. godinu utvrđen je rezultat kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 6.209.106,95 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.387.068,89 kn

-MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 950.039,42 kn

Članak 2.

Iznos utvrđenog viška prihoda poslovanja u 2012. godini raspoređuje se na način da se od istog pokriva preneseni manjak iz prethodne proračunske godine u iznosu 3.172.838,55 kn, dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.086.228,98 kn, te manjak prihoda i primitaka u iznosu 950.039,42 kn.

Članak 3.

Utvrđeni iznos manjka prihoda i primitaka u iznosu 300.839,91 kn uvrstit će se u I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2013. godinu smanjenjem rashoda za nabavu proizvedene materijalne imovine - kapitalni projekt K201004 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje i vodovoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-4

Baška, 9. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10007&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr