SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. travnja 2013. donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o visini naknade za razvoj

I.

Na kraju točke II. Odluke o visini naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/ 2010.) dodaju se točke 6-10. koje glase:

»6.Izrada projektne dokumentacije te studije izvodljivosti i aplikacije za drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda na uređaju iz točke 1.

7.Kolektori sanitarne kanalizacije Matulji Sjever-Jug (dio na području Grada Opatije)

8.Izrada projektne dokumentacije za odvodnja dijela sustava naselja Veprinac

9.Izrada projektne dokumentacije za kolektore sekundarne fekalne kanalizacije na području Grada Opatije,

10.Specijalno vozilo KanalJet, manjih dimenzija.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-14-2

Opatija, 8. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10006&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr