SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09. i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donijelo je:

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA 2013. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/12.) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2013 godinu s projekcijama za 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1.I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013 godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

2.I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013. godinu s planiranim prihodima.«

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/07

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

1. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

2. I. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013. godinu s planiranim prihodima.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

.I. izmjene i dopune Plana razvojnih pro  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr