SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008. i 136/2012 i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09. i 7/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2013. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) članak 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od

-prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja

-prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna

-prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji«.

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014.i 2015 godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014.i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) Članak 3. mijenja se i glasi:

»U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređ·uju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

I. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/07

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crik  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr