SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice («Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/ 09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o provedbi postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Lučice »Črni mol« u Crikvenici

Članak 1.

Donosi se Odluka o provedbi postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana Lučice »Črni mol« u Crikvenici (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 30/90 i 10/99).

I. PRAVNA OSNOVA ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA LUČICE »ČRNI MOL« U CRIKVENICI

Članak 2.

Pravna osnova za donošenje Odluke je članak 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), kojim je utvrđeno da postupak stavljanja van snage prostornog plana ili njegovog dijela započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

II. RAZLOZI ZA ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA LUČICE »ČRNI MOL« U CRIKVENICI

Članak 3.

Plan je donesen 90-te godine, te se radi o provedbenom planu koji nema elemente koji su danas propisani Zakonom i planom šireg područja, te je u nekim svojim dijelovima neprovediv. U tijeku je izrada Idejnog projekta Lučice Crni molo, te je iskazana potreba za stavljanjem izvan snage istoga Plana.

III. OBUHVAT POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA LUČICE »ČRNI MOL« U CRIKVENICI

Članak 4.

Područje obuhvata Plana koji se stavlja izvan snage istovjetan je obuhvatu PUP-a Lučica »Črni mol« u Crikvenici (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 30/ 90, 10/99).

IV. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA LUČICE »ČRNI MOL« U CRIKVENICI

Članak 5.

Ova se Odluka dostavlja:

-JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA,
Kralja Tomislava 85;

-ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA, Trg S.Radića 2/ III, 51260 CRIKVENICA;

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoj suglasnost za stavljanje izvan snage ili zahtjev za preispitivanje iste Odluke, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

V. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKOG PLANA LUČICE »ČRNI MOL« U CRIKVENICI

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna sredstva.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/42

Ur. broj: 2107/01-07/3-13-8

Crikvenica, 3.travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr