SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Jelenje.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje za 2013. godinu u iznosu od 1.000,00 kuna po vijećniku.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Jelenje, tako da pojedinoj političkoj stranci, pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku, promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema čl. 2. ove Odluke doznačuju se na račun političke stranke jednom godišnje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 14. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51218&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr