SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za zajedničku komunalnu potrošnju u 2012. godini.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće Programa stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/37

U. rbroj: 2112-01-01-30-20-1-13-03

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr