SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 150/11 i 144/12), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini:

1.- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

2.- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

Članak 2.

U 2012. godini ostvaren je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/36

Ur. broj: 2112-01-01-30-20-1-13-03

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr