SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/ 08,i 36/09 i 150/11), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/ 09 i 80/10) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na sjednici održanoj 04. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o V. Izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Delnice kao javne ustanove

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/99, 5/00, 50/08, 09/12 i 47/12), u članku 8a. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima tri člana od kojih su dva predstavnici Grada Delnica, a jedan je predstavnik DVD-a Delnice.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 214-01/99-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-30

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr