SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
DELNICA ZA I. - XII. 2012.

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I-XII 2012. godine sadrži:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 29.399.081,50 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 28.013.746,79 kuna raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja

Članak 3.

Višak prihoda ostvaren u iznosu od 1.385.334,71 kuna iskoristit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od -281.844,25 kuna, te višak prihoda na kraju 2012. godine iznosi 1.103.490,46 kuna. Višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Delnica za 2012.godinu u iznosu od 1.103.490,46 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu.

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 28.013.746,79 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

Članak 5.

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I.-XII. 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01
Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-8
Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2012. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-8

Delnice, 14. ožujka 2013.

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delni  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr