SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članak 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09 i 41/09), članka 13. točke 7. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), u postupku usklađivanja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnice s novonastalim stanjem, na svojoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Delnice, održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Delnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-02/13-01

Ur. broj: 2112-01-30-40-2-13-1

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr