SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Delnica za 2012. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2012. godinu izrađeno po ovlaštenoj tvrtki DLS d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Izvješće se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša.

Članak 4.

Izvješće se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 351-01/13-01/03

Ur. broj: 2112-01-01-30-20-2-13-02

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr