SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o 4. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj:

13/11, 25/11, 33/11, 12/12) članak 2. stavak 4. mijenja se i glasi:

Struktura jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se u postocima i iznosi:

-javne površine: 20,57 %

-nerazvrstane ceste: 66,65 %

-groblje: 1,10 %

-javna rasvjeta: 11,68 %

Članak 2.

Ova Odluka o 4. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/ 13-01/01

Ur.broj: 2170-09-06/01-13-15

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr